ANTYWINDYKACJA I ODDŁUŻANIE - Artgal Finanse

Artur Wolak, Negocjator Finansowy
tel. 505 871 760
Przejdź do treści
g
  
Anty-windykacja i oddłużanie finansowe

   
Usługi anty-windykacyjne świadczone są w takich obszarach jak :
   
  • Oddłużanie firm i osób fizycznych poprzez negocjacje  z wierzycielami i firmami windykacyjnymi. Dzięki umiejętnie prowadzonym negocjacjom dłużnik może otrzymać rozłożenie zadłużenia na raty,   częściowe lub  całkowite  umorzenie odsetek,  częściowe umorzenie zadłużenia czy  odstąpienie wierzyciela od czynności egzekucyjnych. Wszystko jest uzależnione od specyfiki sprawy i pozycji negocjacyjnej dłużnika.  
  • Wykup długu.   Dług w obrocie finansowym na giełdzie wierzytelności może mieć inną wartość niż wartość, którą płaci dłużnik. Usługa wykupu długu polega na przeprowadzeniu transakcji cesji wierzytelności na rzecz podmiotu trzeciego, który ten dług kupi, a następnie rozłoży ten dług na takie raty, które dłużnik będzie w stanie spłacić.  
  • Restrukturyzacja   długu poprzez zmianę struktury zobowiązań pod względem ich ilości, okresu  i sposobu spłaty oraz wysokości oprocentowania, dokonywane za zgodą wierzycieli, w celu obniżenia kosztów obsługi zadłużenia. Przykładem takiej restrukturyzacji długu jest pożyczka konsolidacyjna, która kumuluje wszystkie zobowiązania w jedną całość. Pożyczka rozłożona jest na dłuższy okres, a co za tym idzie z niższa ratą wspólną przy mniejszym oprocentowaniu w przypadku pożyczki  zabezpieczonej na hipotece.  
  • Sprzeciw od nakazu zapłaty. Bardzo często, firmy windykacyjne,   kierują do sądu  sprawy przedawnione. Takie przedawnione długi skupują od wierzycieli pierwotnych za niewielki procent ich wartość. Dłużnik, swoim brakiem odpowiedniej wiedzy w tym temacie, nie reaguje. Aby uchylić się od obowiązku zapłaty wystarczy złożyć odpowiednio przygotowane pismo do sądu w formie sprzeciwu lub zarzutów do nakazu zapłaty.  Wówczas nakaz zapłaty jest uchylany a wierzyciel nie może zastosować przymusu egzekucyjnego już nigdy. Taki sprzeciw jest przygotowany po analizie nakazu zapłaty.   


Anty-windykacja to obrona przed nieuczciwą windykacją zobowiązań, od firm i osób fizycznych. Każdy dłużnik ma swoje prawa, które często są łamane przez firmy windykacyjne, a zdarza się też, że przez komornika. Windykator ma ograniczone możliwości działań. Na przykład nie wolno mu bez zgody dłużnika wejść do jego domu ani zająć jego majątku.  Często, z niewiedzy dłużnika, zdarza się, że windykatorzy są do domów wpuszczani, a następnie dostają od dłużników pieniądze, które nie idą na spłatę zobowiązań, a raczej na opłatę czynności windykacyjnych. Często się też zdarza, że egzekwowane są długi, które już zostały spłacone, przedawnione lub zaciągnięte przez inne osoby. Brak odpowiedniej reakcji osoby windykowanej może spowodować, że nieistniejący dług staje się realny i wymagalny. Naszym zadaniem jest przeciwstawianie się takim praktykom w obronie klienta.  
Instytucje finansowe chętnie udzielają kredytów i pożyczek ale kiedy pojawiają się problemy ze spłatą zadłużenia, odmawiają pomocy, grożąc windykacją i komornikiem.

Potrzebujesz pomocy ?  
                                Skontaktuj się z nami telefonicznie lub wypełnij formularz kontaktowy


Formularz kontaktowy

Tip
Wróć do spisu treści