DLA FIRM - Artgal Finanse

Artur Wolak, Negocjator Finansowy
tel. 505 871 760
Przejdź do treści
DORADZTWO FINANSOWO-GOSPODARCZE
g
 Doradztwo finansowo - gospodarcze  dla firm  w zakresie:

  • wyboru optymalnej struktury organizacyjnej prowadzonej działalności, uwzględniającej sytuację bieżącą jak również plany rozwoju,  
  • doradztwo w wyborze formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,  
  • pomoc w przygotowywaniu wniosków dotacyjnych do Urzędu Pracy,  
  • wypełnianie wniosków do organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców,
  • wybór odpowiedniego programu dotacyjnego  z funduszy unijnych,
  • projektowanie działalności gospodarczej na podstawie pomysłów własnych jak również klienta,  
  • redukcja kosztów prowadzenia działalności,
  • doradztwo w pozyskaniu dodatkowych źródeł finansowania (dotacje, pożyczki, kredyty, leasing,  prywatni i instytucjonalni  inwestorzy – udziałowcy),
  • pomoc w uzyskaniu kredytu dla zadłużonych firm.
  • sporządzanie biznesplanów, aplikacji o dofinansowanie ze środków pomocowych UE, Funduszu Pracy i innych wspomagających rozpoczęcie i rozwój działalności firm
  • rozliczanie przyznanych środków pomocowych, kosztorysy, analizy finansowe oraz studium wykonalności projektu.  

           Podstawową czynnością dla każdego przedsiębiorcy jest dobrze sporządzony biznesplan.  Brak takiego planu działania jest prostą drogą do porażki biznesowej czy inwestycyjnej. Biznesplan jest zestawem dokumentów, w których na podstawie oceny obecnej sytuacji firmy oraz danych historycznych - w przypadku już istniejących firm - posiadanych aktywów i potencjału oraz prognozowanych danych – w przypadku nowopowstających firm -  sprecyzowane są cele przedsiębiorstwa i droga ich osiągania przy uwzględnieniu czynników finansowych, rynkowych, marketingowych, organizacyjnych i technicznych.  Biznesplan dostarcza  informacji niezbędnych do podjęcia takich kluczowych decyzji  jak  czy rozpocząć czy zrezygnować z działalności.  Biznesplan jest najważniejszym narzędziem planistycznym wykorzystywanym przy ocenie wykonalności i rentowności przedsięwzięć gospodarczych.  Modele biznesplanów różnią się w zależności od przeznaczenia oraz podmiotu, dla którego biznesplan jest przygotowywany.
           Biznesplan jest niezbędny do:  uruchomienia nowej działalności, otrzymania kredytu bankowego lub dotacji unijnych, pozyskania inwestorów, poszukiwania różnych form finansowania oraz do sprawnego i skutecznego zarządzania.  

  Potrzebujesz pomocy ?  
                                  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub wypełnij formularz kontaktowy.  


Formularz kontaktowy

Tip
Wróć do spisu treści